Szukaj

PŁOCK: RAZEM PRZECIWKO PRZEMOCY. STEREOTYPY DOTYCZĄCE PŁCI A PRZEMOC W ŻYCIU KOBIET

W listopadzie ubiegłego roku, nieformalna grupa kobieca Inicjatywa Płockie Kobiety Odważne (IPKO) zorganizowała event "RAZEM PRZECIWKO PRZEMOCY. STEREOTYPY DOTYCZĄCE PŁCI A PRZEMOC W ŻYCIU KOBIET". Seminarium przeprowadzono w ramach międzynarowej kampanii "16 Dni przeciwko przemocy wobec kobiet". Na prośbę liderek IPKO, Inicjatywa Mężczyźni Przeciw Przemocy objęła oficjalny patronat nad przedsięwzięciem. Ponadto nasz członek, Paweł P. Biegalewski zangażował się w suport merytoryczny panelistek. Z uwagi na swoją rangę, seminarium zostało odnotowane w Rejestrze Wydarzeń Pełnomocnika Rządu Do Spraw Równego Traktowania (Dzień V, pozycja nr 18). Dla nas wydarzenie to jest wyjątkowe jeszcze z innego powodu. Było one zainicjowane oddolnie i jednocześnie stanowiło debiut organizacyjny grupy IPKO - jedynej tego typu na terenie miasta Płocka. Drogie Panie, jesteśmy pod wrażeniem i czekamy na kolejne eventy antyprzemocowe z Waszym udziałem. Niżej załączamy video-skrót z seminarium. Informujemy, że film jest kompilacją nagrań z telefonów komórkowych uczestników i uczestniczek, co znalazło odzwierciedlenie w jego nie nalepszej jakości.

BŁONIE I RADOM 2015 R.

W maju i czerwcu odbyły się w Błoniu i Radomiu turnieje tenisa stołowego stowarzyszeń abstynenckich. Nasz ekipa w w nowym składzie dzielnie poczynała sobie w rywalizacji sportowej. Ważnym elementem była możliwość spędzenia czasu razem, w przyjacielskiej, rodzinnej atmosferze. Zdjęcia z tych imprez poniżej:

BŁONIE

RADOMMURZASICHLE 2015

CZARNIECKA GÓRA 31.01 - 01.02.2015 R.

         W ostatni weekend stycznia, w malowniczej miejscowości Czarniecka Góra, odbyło się robocze spotkanie stowarzyszeń abstynenckich z całego Mazowsza.  Celem spotkania było przede wszystkim ustalenie ogólnych zasad wyjazdów wypoczynkowych  i integracyjnych, oraz  harmonogramu imprez sportowych.